V 2016

Warsztaty z handlu ludźmi

Dnia 26 kwietnia 2016 roku gościliśmy w szkole panią Magdalenę Janus , wolontariusza Fundacji YouCanFree.Us Polska z siedzibą w Warszawie.

Pani Magdalena przeprowadziła warsztaty na temat zagrożeń handlu ludźmi we wszystkich klasach trzecich naszego gimnazjum.

Plan spotkania:

  1. Wprowadzenie do tematu : Z czym kojarzy Nam się słowo NIEWOLNIK ?

Pierwszy obraz, jaki pojawia się większości z nas w głowach, to taki niewolnik, jakiego my znamy z lekcji historii… Czyli biedny czarnoskóry człowiek w obszarpanych ubraniach siłą zmuszony do ciężkiej pracy na jakichś plantacjach bawełny albo trzciny cukrowej. Albo z jakichś jeszcze wcześniejszych czasów – w starożytnym Rzymie – gladiator, który został zmuszony do walki na arenie z dzikimi zwierzętami, żeby zrobić dla innych widowisko.

Dzisiaj w XXI wieku myślimy, że niewolnictwo należy już do przeszłości, że te czasy, kiedy istnieli niewolnicy już minęły.  Dzisiaj jesteśmy cywilizowanym społeczeństwem, które jest już na tyle rozwinięte i dojrzałe, że szanuje podstawowe prawa człowieka, mamy przecież Powszechną Deklarację Praw Człowieka i Obywatela (1948) i wiele innych traktatów, które mają na celu obronę podstawowych praw i wolności ludzi [ponad 300 międzynarodowych traktatów zakazujących niewolnictwa].

 

Tymczasem, w XXI wieku, żyje na świecie ok. 27 milionów niewolników, czyli więcej niż kiedykolwiek dotychczas w historii ludzkości.

  1. Film: „ A 21 Handel ludźmi, przynieś jej wolność”.
  2. Prezentacja na temat współczesnego zjawiska handlu ludźmi i niewolnictwa przygotowana przez wolontariuszy Fundacji YouCanFree.Us Polska

Prezentacja w 23 slajdach pokazuje:

– definicję współczesnego handlu ludźmi i niewolnictwa

-dane liczbowe ukazujące globalną skalę problemu

– rolę Polski w europejskim handlu ludźmi

– dane liczbowe ukazujące skalę problemu w Polsce (rozmowa z uczniami na temat rozbieżności danych oficjalnych z danymi podawanymi przez organizacje pozarządowe zajmujące się przeciwdziałaniem handlowi ludźmi)

– mechanizmy werbowania ofiar (ze szczególnym miejscem na omówienie i rozmowę na temat zagranicznych wyjazdów do pracy lub wyjazdów zagranicznych z nowo poznanymi znajomymi – podejście profilaktyczne)

– mechanizmy „łamania” ofiar i utrzymywania ich w niewoli, np. kreowanie w ofierze drugiej osobowości, syndrom sztokholmski itp.

– działalność Fundacji YouCanFree.Us na świecie (Indie, Kanada, Stany Zjednoczone, Polska)

– proponowane formy przeciwdziałania handlowi ludźmi

– kontakt z Fundacją (profil FB, adres strony internetowej), darmowy E-book „Milczenie jest złotem – prawda o handlu ludźmi” autorstwa Danieli Sikory

Masz Prawa Człowieku !!!

Dnia 13 maja 2016 roku uczniowie klasy Ia wzięli udział w wystawie zorganizowanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Rybniku. 

dsc_0325

Tematem wystawy były ilustracje przedstawiające książkę autorstwa Małgorzaty Węgrzeckiej i Iwony Zabielskiej-Stadnik pt. „Masz prawa człowieku”.
W oryginalny i zapadający w pamięć sposób, zostały przedstawione prawa dziecka zainspirowane Powszechną Deklaracją Praw Człowieka.

 

Lekkoatletyka

Klasa sportowa o profilu lekkoatletycznym w gimnazjum działa od czterech lat, dzieci które uczęszczają do tej klasy wykazują się ponadprzeciętną sprawnością fizyczną, klasa działa przy współpracy Rybnickiego Młodzieżowego Klubu Sportowego. Młodzież startuje w zawodach sportowych w różnych konkurencjach na szczeblu miejskim, rejonowym, wojewódzkim jak i ogólnopolskim. Młodzież odnosi wiele sukcesów indywidualnych jak i grupowych, mamy wielu medalistów Mistrzostw Śląska Halowych i na otwartych stadionach, jak również możemy się poszczycić tym, że mamy medalistów Mistrzostw Polski.