XI 2016

Otrzymaliśmy Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie!

Posiadanie Krajowego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie to zaszczyt, którym pochwalić się może niewiele szkół w Polsce. Procedura uzyskania certyfikatu wiąże się z podejmowaniem szeregu działań promujących zdrowy tryb życia w społeczności szkolnej i lokalnej.

001

Nasze gimnazjum uczestniczy w programie SzPZ od 2008 roku, zaś wiosną 2016 r. poddaliśmy się autoewaluacji wewnętrznej, która umożliwiła nam obiektywną ocenę naszej pracy w ciągu trzech ostatnich lat.

Decyzją Centralnej Kapituły Krajowego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie nasze gimnazjum zostało włączone do Krajowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie!

23 listopada 2016 r. w siedzibie Ośrodka Regionalnej Edukacji w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia Krajowych Certyfikatów Szkoły Promującej Zdrowie. Wśród 35 szkół, które otrzymało ten zaszczytny tytuł, znalazło się również nasze gimnazjum. Szkołę reprezentowały: pani dyrektor Mirosława Ćwięczek oraz koordynatorki programu pani Agata Geisler i pani Marta Zinkowska. Osobami wręczającymi to prestiżowe wyróżnienie były: wiceminister edukacji narodowej pan Maciej Kopeć, pani profesor Barbara Woynarowska – przewodnicząca Kapituły Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie oraz pani Elżbieta Matejka – dyrektor Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego MEN.

Dziękujemy wszystkim zaprzyjaźnionym osobom zaangażowanym w propagowanie zdrowego stylu życia. Szczególne podziękowania kierujemy do pana Tomasza Wojtasika – wojewódzkiego koordynatora SzPZ. Równocześnie zobowiązujemy się do ciągłego tworzenia warunków, które sprzyjają dobremu samopoczuciu uczniów w szkole oraz do podejmowania działań na rzecz kształtowania zdrowego środowiska.

Wykład Akademii Uczniowskiej

W czwartek, 17 listopada odbył się kolejny wykład Akademii Uczniowskiej. Nauczyciel fizyki i matematyki – mgr Grzegorz Przybyła przybliżył zebranym temat „Jak z ołowiu zrobić złoto, czyli jak fizycy tworzą atomy”.

Poznaliśmy znaczenie terminu transmutacja, czyli przekształcanie jednego pierwiastka w drugi. Usłyszeliśmy o zjawisku rozszczepienia (np. uranu) na inne pierwiastki. Poznaliśmy wybitną fizyk Lisę Meitner – która wspólnie z innym naukowcem – Otto Hahnem dokonała rozszczepienia jądra atomowego (niestety, Nagrodę Nobla za to dokonanie otrzymał tylko Hahn, ponieważ Lisa była…kobietą, co w tamtych czasach zamykało drogę do wielkiej kariery naukowej). Dowiedzieliśmy się, że najdroższym pierwiastkiem świata – jest kaliforn (jeden jego gram kosztuje 180 mln dolarów), ma on zastosowanie w czujnikach dymu i w medycynie. Oglądaliśmy akceleratory, czyli przyspieszacze cząstek. Wysłuchaliśmy opowiadania o chłopcu wyleczonym z nowotworu oka przez naświetlanie neutronami. Zaciekawił nas ogromny zderzacz hadronów znajdujący się pod Genewą. Ma on 27 kilometrów obwodu, pracownicy go obsługujący, aby dotrzeć do poszczególnych jego części,  poruszają się na specjalnych motorkach. Cząstki wewnątrz urządzenia są rozpędzane do prędkości światła. Usłyszeliśmy, że najcięższe z pierwiastków żyją mikrosekundy, po czym rozpadają się na mniejsze i lżejsze. Poznaliśmy też liczby magiczne, takie jak np. 2, 8, 20, 114, które często występują w przyrodzie. Przy liczbie atomowej Z=114 istnieje na przykład „Wyspa stabilności” przy której pierwiastki żyją w miarę długo, bo aż kilkanaście sekund. Dowiedzieliśmy się ponadto o istnieniu oktaryny – magicznego 8 koloru tęczy- który wg autora poczytnych książek fantasy – Terrego Pratchetta – widzą tylko magowie i koty. Odkryliśmy, że można wytworzyć masę (materię) z energii – jest to tzw. „boska cząstka”. Wykładowca przekazał nam (w wielkiej tajemnicy), że można zrobić złoto z rtęci (próbka takiego kruszcu znajduje się w USA) oraz z ołowiu. Ku naszemu wielkiemu rozczarowaniu okazało się jednak, że koszt tego rodzaju „produkcji” jest o wiele większy od wartości naturalnego złota.  Na zakończenie zobaczyliśmy też zdjęcie, na którym w 1927 roku uwieczniono uczestników V Kongresu Solvaya w Brukseli – na 29 widocznych osób 17 było laureatami Nagrody Nobla. Zgodnie stwierdziliśmy, że na fotografii tej uwieczniono największy zbiorowy iloraz inteligencji w dziejach świata. Dziękujemy za możliwość uczestniczenia w ciekawym wykładzie i z niecierpliwością czekamy na następne!

Dzień Patrona

30 listopada obchodziliśmy Dzień Patrona Szkoły.

Uczniowie klas III c i III e, pod opieką wychowawców, przygotowali z tej okazji ciekawą akademię zatytułowaną „Podróże z Mickiewiczem”. W trakcie jej trwania odświeżyliśmy w swojej pamięci najważniejsze fakty z życia Wieszcza. Przypomnielismy sobie, że poeta urodził się w Zaosiu koło Nowogródka w Wigilię 1798 roku. Dzieciństwo spędził w Nowogródku. Na studia wyjechał do Wilna. Konferansjerzy przytoczyli arcyciekawy list, rzekomo pochodzący od jaśnie panienki Maryli Wereszczakówny, a zaadresowany do Adama. W epistole tej szlachcianka miała między innymi namawiać młodzieńca, by „sięgał tam, gdzie wzrok nie sięga”… (W ten sposób ujawnione zostało jakoby najpewniejsze źródło niektórych wersów późniejszej „Ody do młodości”).  Widzowie zobaczyli też pełną wdzięku scenkę, w której nauczyciel Mickiewicza wróży mu, że na pewno… nie zostanie poetą. Następnie obserwatorzy przenieśli się do Kowna, gdzie Mickiewicz podjął trudną  pracę nauczyciela. W tym czasie napisał powieść poetycką „Grażynę” oraz debiutancki zbiór „Ballady i romanse”. W tym momencie opowieści o życiu twórcy byliśmy świadkami uwodzenia młodego Strzelca przez zalotną, ale nieufną „Świteziankę”. Spotkaliśmy też sympatycznego diabła – Mefistofelesa – nękającego imć pana Twardowskiego w sławnej karczmie „Rzym”. Relacja na temat wojaży Mickiewicza zaprowadziła nas w dalszej kolejności do Petersburga, Odessy, na Krym i do Moskwy, w których to miejscach twórca przebywał na zesłaniu za spiskową działalność w kręgach Filomatów i Filaretów. Ilustracją tego okresu była recytacja jednego z  „Sonetów krymskich” pod tytułem „Stepy akermańskie”. Następnie, podążając za poetą udaliśmy się do Paryża, gdzie powstał między innymi epos „Pan Tadeusz”. Tu mieliśmy okazję wysłuchać pięknej i nostalgicznej „Inwokacji”. Przygotowujący akademię zręcznie jednak przekształcili tekst tego utworu, przywołując obraz naszego Gimnazjum jako „pagórków leśnych szeroko wiedzą rozciągnionych”. Parafraza ta stała się okazją do wyrażenia przez uczniów apelu o nielikwidowanie naszej szkoły. Na zakończenie dotarliśmy wreszcie do Konstantynopola, by towarzyszyć poecie w ostatnich chwilach jego życia. Niebanalne, twórcze przedstawienie biografii poety spowodowało, że młodzież naszego Gimnazjum na pewno lepiej i dokładniej ją zapamięta!

MINI GOLF W GIMNAZJUM NR 1

Dnia 30 listopada 2016 nastąpiło uroczyste przekazanie na ręce naszej Pani Dyrektor Mirosławy Ćwięczek boiska do mini golfa. Sponsorem jest Pan Marian Sala – Prezes Rybnickiego Klubu Golfowego.

Nasze gimnazjum jako jedyne w Rybniku otrzymało taki prezent. Dzięki temu udało nam się urozmaicić nasza ofertę edukacyjną w ramach zajęć wychowania fizycznego, a także w ramach zajęć pozalekcyjnych. Mini golf i golf to bardzo modne sporty – niestety jak do tej pory nie mieliśmy szansy na ich popularyzację. Od teraz możemy jednak krzewić wśród młodych ludzi miłość do tych dyscyplin, które mogą stać się dla nich miłym sposobem spędzania wolnego czasu na całe życie.

golf