IX 2016

Pasowanie na uczniów

27 września pierwszoklasiści zostali pasowani na uczniów naszej szkoły.

Pani Dyrektor podziękowała im za dotychczasową dobrą postawę współpracy z nauczycielami. Życzyła zebranej młodzieży, aby czas spędzony w Gimnazjum nr 1 był przez nich twórczo wykorzystany. Wyraziła nadzieję, że pozwoli on na zdobycie umiejętności przekształcania wiedzy i kompetencji w upragniony sukces. Radziła uczniom, by chętnie korzystali z mądrości rodziców i nauczycieli, i dzięki temu stawali się coraz lepszymi ludźmi. Podkreśliła, że najważniejszy w procesie edukacji jest zapał do poznawania świata – warunek konieczny zdobywania wiedzy. Pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie. Przyrzekali sumiennie się uczyć, szanować innych ludzi oraz dbać o mienie szkoły. Następnie przewodniczący klas zostali pasowani za pomocą gigantycznego ołówka na pełnoprawnych członków społeczności szkolnej. Kończąc oficjalną część uroczystości  Pani Dyrektor życzyła wszystkim dobrej zabawy w czasie rozpoczynającej się radosnej rywalizacji.

Pierwszą jej konkurencją była próba objętości płuc. Wyznaczeni zawodnicy z zapałem pompowali balony (aż te z hukiem pękały). Później kolejni wypróbowywali wrażliwość swoich kubków smakowych. Sprawdzali wtedy, czy mają nosa do przypraw i smakowej wody mineralnej. Następni reprezentanci klas uczestniczyli w teście wiedzy na temat swojej nowej szkoły. W jego trakcie odpowiadali na pytania: „Czego uczy pani Dyrektor?”, „Ilu jest nauczycieli języka angielskiego?”, „Jaki numer ma sala na trzecim piętrze?”, „Jak mają na imię członkowie Samorządu Szkolnego?”, „Ile jest pań sekretarek i bibliotekarek?”, „Jak ma na imię pani Wicedyrektor?”, „Ilu (w przybliżeniu) jest uczniów w szkole?”, „Kto jest opiekunem Samorządu?”, „Jaki jest numer sali informatycznej?”. Zaproszeni później na środek najgrzeczniejsi uczniowie z każdego oddziału zgrabnie (lub mniej zgrabnie) wrzucali zapałki do pudełka rękoma ubranymi w grube, kuchenne rękawice. Uczestnicy kolejnego zadania musieli napisać wszystko, co wiedzą o wychowawcy swojej klasy. Ostatnia z konkurencji polegała na ułożeniu jak najdłuższego zdania złożonego z wyrazów zaczynających się na literę „p”. W czasie podliczania punktów przez jury na scenie wystąpiły tancerki. Zachęcona przez nie publiczność prawie w całości wyległa na parkiet i odtańczyła „Makarenę”.

 

Komisja konkursowa ustaliła następujące wyniki rywalizacji:

I miejsce – klasa 1b

II miejsce – klasa 1 g

III miejsce – klasa 1 f

IV miejsce – klasa 1 a

V miejsce – klasa 1 e

VI miejsce – klasa 1 c

Należy jednak podkreślić, że zwycięzcami okazali się wszyscy uczestnicy imprezy, ponieważ udowodnili, że wiedzą, co to świetna zabawa!

(Wiktoria Niedziela, op. p. Aleksandra Stężała)

20160927_082345

Niezwykły piknik

W poniedziałek 26 września uczniowie klas  2c, 3b i 3e brali udział w Pikniku Ekonomicznym na rybnickim Kampusie. 

W czasie wykładu poznali historię pieniądza. Prelekcja urozmaicona została licznymi konkursami tak, że część uczestników wyszła z niej wzbogacona nie tylko o wiedzę, ale także o nagrody ufundowane przez Uniwersytet Ekonomiczny. Gimnazjalistów postawiono również  przed trudnym pytaniem: „Oszczędzać czy inwestować?”. W ramach zajęć młodzież miała też okazję zagrać w gry planszowe o tematyce ekonomicznej.  Ciekawe, czy wiadomości zdobyte w czasie Pikniku przydadzą się na sprawdzianie z Wiedzy o społeczeństwie?

14593