III 2017

Projekt „Rakoobrona”

W ramach projektu „Rakoobrona” klasa 2a wzięła udział w zajęciach poświęconych profilaktyce nowotworowej. podczas wykładów prowadzonych przez nauczycielkę p. Joannę Malarę młodzież poznała 3 rodzaje nowotworów:  czerniaka – nowotwór skóry, raka płuc, raka szyjki macicy. uczniowie dowiedzieli się również jakie są niepożądane objawy, które powinny skłonić pacjenta do wizyty u lekarza, jak postępować, aby zmniejszyć groźbę zachorowania na tego typu nowotwory.

Dziękujemy p. dr Joannie Malarze oraz wszystkim osobom zaangażowanym w przebieg projektu.

Z życia Akademii Uczniowskiej:
Ile i dlaczego? 

Kolejny wykład z cyklu Akademii Uczniowskiej (wygłoszony 2 marca b.r. przez mgr Wiesławę Korecką-Widenkę) poświęcony był najdłużej i najkrócej żyjącym organizmom na świecie. Uczestnicy dowiedzieli się, że najbardziej długowieczne organizmy to gąbki. Najstarsze z nich maja nawet 15 tysięcy lat. Kiedyś były one wykorzystywane przez wojów, jako materiał izolujący pod zbroję. Zaskakującym jest fakt, że znalazły swoje zastosowanie również w jubilerstwie – do polerowania drogocennych kamieni, jak i w chirurgii. Poznaliśmy historię Harriet – żółwia słoniowego, który poznał osobiście Karola Darwina, a sam dokonał żywota w 2006 roku. Dowiedzieliśmy się też dlaczego żeglarze nazywali żółwie ”żywymi konserwami”. W następnej części poznaliśmy najkrócej żyjące zwierzęta zarówno wśród bezkręgowców jak i kręgowców. Ukoronowaniem wykładu było spotkanie z niesporczakami – mistrzami nieśmiertelności, stworzeniami wyjątkowo odpornymi na wszelkie niesprzyjające okoliczności. Czasami warto brać z nich przykład…A więc: nie poddawajmy się przeciwnościom i do zobaczenia na zaplanowanych na przyszłość prelekcjach!

Młodzi adepci nauki